הטובים לתעשייה


פרטי המענק
 • שם המענק
  הטובים לתעשייה
 • מטרת המענק
  סיוע בהשתתפות שכר העובדים
 • תנאי סף 1
  אזור עדיפות לאומית או בירושלים
 • תנאי סף 2
  המפעל יישא בעלות שכר חודשית לסטודנטים שלא תפחת מ-7,000 שקלים לכל עובד
 • תנאי סף 3
  תקופת העסקה מינימלית של 12 חודשים רצופים
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  דניאל פינטו / עומר ברוך
 • טלפון
  03-5198802 / 03-5198805
 • אימייל
  danielp@industry.org.il/ omerb@industry.org.il
תאור המענק

מטרת התכנית לסייע לעסקים שבבעלותם מפעלים תעשייתיים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, המעוניינים להעסיק סטודנט/ים שאושר/ו במבחן תמיכות לתוכנית 'הטובים לתעשייה', לתקופה של 12 חודשים רצופים.

מפעלים המעוניינים לקחת חלק בתוכנית ועונים על תנאיה, יכולים לקבל מענק עד לגובה של 20,000 שקלים במהלך כל תקופת הסיוע, עבור השתתפות בשכר הסטודנטים.

לחוזר המנכ"ל של התוכנית