התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות


פרטי המענק
 • שם המענק
  התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות
 • מטרת המענק
  פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית
 • תנאי סף 1
  מינימום השקעה 500 אלף ש"ח
 • תנאי סף 2
  ניטור קבוע של אנרגיה ומזהמים
 • תנאי סף 3
  מחזור מכירות אינו עולה על 400 מיליון ₪
 • רשות אחראית
  רשות ההשקעות
פרטים ליצירת קשר
 • שם
  אלעד נצר
 • טלפון
  03-5198739
 • אימייל
  elad@industry.org.il
תאור המענק

התכנית מיועדת לביצוע פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית דרך צמצום צריכת החשמל באופן ישיר או עקיף, אשר ניתן לחישוב וניטור.

משתתפים העומדים בתנאי התוכנית, יהיו זכאים למימון בסך 20% מסך ההשקעה המזכה ועד תקרה של 3,000,000 שקלים עבור סך בקשות הסיוע בשנה קלנדרית.

במקרה של בקשה להשתתפות בעלות התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, יהיה ניתן לקבל מענק נוסף בסך 20% נוספים מעלות ההשקעה המזכה בפרויקט ועד תקרה של 3,000,000 שקלים, עבור כלל בקשות הסיוע בשנה קלנדרית.

תוך 24 חודשים מתום תקופת הפרויקט ובמהלך תקופה של 12 חודשים, מקבל הסיוע יינטר את ההפחתה בפליטות גזי החממה המתקבלת כתוצאה מיישום הפרויקט בהתאם לכתב האישור, ויעביר דיווח מאומת. 

לחוזר המנכ"ל של התוכנית