icon
הגנת הסייבר

התאחדות התעשיינים עומדת בחזית המערכה במלחמה מול מתקפות הסייבר על התעשייה הישראלית במטרה למנוע השחתה ופגיעה בחברות ולסייע במידת הצורך בשעת חירום. 
אנו לשרותכם לסייע ולתת מענה לפגיעה בפעילות העסקית שלכם.


ברוב תקיפות הסייבר, הפעילות הזדוניות התרחשו ברשת החברה חודשים לפני שהצוותים המקצועיים זיהו פעילות חשודה. תגובה נכונה, מהירה והחלטית יכולה במקרים רבים להיות ההבדל שבין המשך פעילות לבין השבתה ונזקים הרסניים למפעל.
עם זיהוי פעילות עוינת ברשת המחשוב של המפעל עומדת בפני ההנהלה שורה ארוכה של החלטות ופעילויות שיש לבצע על מנת למזער את הנזקים מההתקפה, לשמור על תפוקה מינימאלית ולחזור לשגרה מוקדם ככל האפשר.
הנהלה שאינה מוכנה, תתמודד עם מערכת שיקולים חדשה ולא מוכרת. הנהלה מוכנה תוכל לקבל את ההחלטות באופן יותר קל, יותר מודע ועם סיכוי גדול יותר להציל את המפעל מהשלכות הרסניות של התקפת סייבר.
מצב עולם הסייבר מצביע על כך שהתקפת סייבר כבר לא בגדר "אם" אלא בגדר "מתי". ההבדל בין התמודדות נכונה מול ההתקפה ובין תוצאות הרסניות למפעל יהיה עמידות המפעל ומערכותיו להתקפה.
 

מידע נוסף:

לשאלות ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם: 
אלה זרבאילוב ellaz@hta.org.il/ 03-5198752 / 054-7078881

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אלה זרבאילוב

שם: אלה זרבאילוב

תפקיד:

מנהלת תפעול וקשרי לקוחות ומרכזת פעילות חירום סייבר

טלפון: 03-5198752
054-7078881