icon
פורום אופטרוניקה

תחום האופטרוניקה נחשב במדינות רבות בעולם כמנוע צמיחה לשנים הקרובות. בישראל תשתית מצויינת הן ברמה האקדמית, הן ברמה התעשייתית והן ברמת היזמות וחברות ההזנק.

אנו מאמינים, כי שילוב כוחות ומיקוד מאמצים ברמה הלאומית יובילו את החדשנות הישראלית בתחומי האופטרוניקה להישגים עסקיים וטכנולוגיים משמעותיים!

מטרתנו העיקרית היא לחזק ולמצב את תעשיית האופטרוניקה בישראל כמובילה בעולם. חיזוק ומיצוב התעשייה יעשה על ידי  :

  • הידוק הקשרים בין החברות לבין עצמן, בין החברות לאקדמיה וכן הידוק הקשרים בין החברות עם גורמי ממשל וגורמים בינלאומיים.
  • ייצוג האינטרסים המשותפים של החברות אל גורמי הממשל וגיבוש תכניות לקידום תעשיות האופטרוניקה בישראל.

פעילותינו עד כה :

  • קיום מפגשים רבעוניים לדיונים משותפים, גיבוש וקידום עמדות
  • הסכמי שת"פ עם אירגונים בינלאומיים מקבילים –Epic ,AIM photonic
  • תיאום מפגשים עם משלחות זרות ואירוחן
  • השתתפות נציגות ישראלית בכנסים ואירועים בינ"ל.
  • פעילות מול גורמי הממשל לקידום האינטרסים של תעשיית האופטרוניקה בישראל .
  • הפצת ניוזלטר עם עדכונים וכתבות אחת לחודש.
  • קיום כנסים וימי עיון .
  • הקמת איגוד משתמשים בתמיכת המדען הראשי

יו"ר: ד"ר חיים רוסו,יו"ר תעשיידע מנהל בכיר בתעשייה הישראלית. שימש כמנכ"ל חברת אל אופ במשך עשר שנים וכסגן נשיא בכיר בחברת אלביט מערכות. שימש כיו"ר ועדת החינוך של התאחדות התעשיינים.

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

יעל שור ראופמן

שם: יעל שור ראופמן

תפקיד:

מנהלת תחום הייטק, סייבר ואופטרוניקה

טלפון: 03-5198836
054-6421594