icon
פורום מנהלי תפעול בדרום

פורום מנהלי ייצור, תפעול ואחזקה, של מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים מהווה הזרוע מקצועית של המרחב, לשם ייזום והובלת הכשרות, ימי עיון וקורסים במגוון נושאים מעולם התוכן של מנהלי הייצור והתפעול ועובדיהם. הפורום מהווה פלטפורמה ל-Networking עם מנהלי התפעול ממגוון חברות הפועלות במרחב ומקיים הכשרות מקצועיות מותאמות לצרכי מפעלי התעשייה. 

החברים בפורום הינם: מנהלי ייצור, מנהלי תפעול, מנהלי אחזקה ומנהלי לוגיסטיקה או בעלי תפקידים במפעלי התעשייה אשר תחומים אלו מצויים באחריותם, מחברות הפועלות במרחב בלבד.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

דנה אופיר

שם: דנה אופיר

תפקיד:

מרכזת פורומים

טלפון: 08-6466705
054-9718511