icon
רשת משאבי אנוש דרום

רשת משאבי אנוש

רשת משאבי אנוש SoutHR

רשת אקטיבית, מקצועית ומובילה למנהלי משאבי אנוש בדרום. זו מהווה מקום ללמידת עמיתים ו-networking, לסיוע הדדי בהתמודדות עם אתגרים, לפתרון בעיות ולהתייעצות בתחומי התוכן של מנהלי האנוש.
הרשת יוזמת ומשפיעה על המדיניות, המגמות והשינויים בעולם התעסוקה, התעשייה  ויחסי העבודה בנגב.

נושאי דיון עיקריים
כלים מקצועיים לפיתוח מנהל משאבי האנוש / תעסוקה והכשרה מקצועית / יחסי וחקיקת עבודה / התמודדות עם אתגרים בניהול המשאב האנושי 
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

דנה אופיר

שם: דנה אופיר

תפקיד:

מרכזת פורומים

טלפון: 08-6466705
054-9718511