icon
ועדה לגיוס ושילוב המגזר הערבי בצפון

בעקבות יוזמה של הנהלת התאחדות התעשיינים- מרחב צפון בשנת 2013, הוקם המיזם הארצי לגיוס ושילוב המגזר הערבי בהתאחדות התעשיינים. 

הוועדה מקדמת חיבור של מפעלי תעשייה מהמגזר הערבי להתאחדות התעשיינים, חיבור של הנהלות ממפעלים אלו  לפעילויות וועדות הבית של ההתאחדות, יצירת מעורבות מפעלי המגזר בפעילות ההתאחדות, התאמת סל השרותים של התאחדות התעשיינים לצרכים של מפעלי המגזר, מתן כלי סיוע וייעוץ לחברות ומפעלים מהמגזר הערבי, קידום התוצרת המקומית ועוד. 

יו"ר הוועדה: מארי ליבס, מנכ"לית, חשמל נצרת הנדסה בע"מ

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עלאא עאלם

שם: עלאא עאלם

תפקיד:

ראש תחום המגזר הערבי

טלפון: 04-8524202
054-2295169