icon
ועדת לעידוד תוצרת הארץ, כחול – לבן בצפון

הוועדה פעילה במרחב הצפון בשילוב ובתאום סדר היום של מטה מיוצר בישראל בהתאחדות התעשיינים. 

הוועדה יוזמת פעילות מרחבית לקידום המודעות להעדפת רכש תוצרת הארץ כחול - לבן ומקדמת תחרות לאומית אחת לשנה לקידום המודעות לתוצרת כחול לבן. 

בנוסף, הוועדה מסייעת למפעלים באופן פרטני בהסרת חסמים בתחום רכש מקומי ומקדמת מידע על מוצרים וטכנולוגיות המיוצרות בצפון באמצעות תפעול וקידום "פורטל כחול לבן בתעשייה בצפון". 

יו"ר הוועדה: ראי שנקר, מנהל פיתוח עסקי, קליל תעשיות

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

שם:

טלפון: