icon
ועדת איכות הסביבה בצפון

הוועדה עוסקת בסוגיות מיקרו ומאקרו מרחביות הקשורות לתחום איכה"ס, בסיוע פרטני למפעלים מול גורמים מרחביים בתחום, בקידום המודעות ובהעשרת הידע המקצועי של מפעלים וגורמים הקשורים לתעשייה בצפון. 

יו"ר הוועדה: משה מישעל, מנכ"ל, ביטום תעשיות פטרוכימיות

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

רועי ישראלי

שם: רועי ישראלי

תפקיד:

מנהל מרחב צפון

טלפון: 04-8524202
050-6225153