icon
ועדת איכות, מצוינות ואסטרטגיה בתעשייה בצפון

הוועדה מהווה עוגן לייצוג סדר היום של הנהלת התאחדות התעשיינים – מרחב צפון באמצעות השתתפות בשולחנות עגולים, השתתפות בדיונים יזומים של משרדי ממשלה וגופים כלכליים במרחב. 

הוועדה מקדמת פרויקטים של איכות ומצוינות בתעשייה ומהווה ברמה הניהולית והארגונית את ה"בית" למיזם "איכות ומצוינות בתעשייה בצפון" במסגרתו מפעלי הצפון נהנים מליווי חונכים מקצועיים של חברת רפא"ל לקידום מדדי איכות ומצוינות. 

יו"ר הוועדה: מיקי שמלצר, מנכ"ל,  ש.צ.פ – שבי ציון פלסטיק בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

רועי ישראלי

שם: רועי ישראלי

תפקיד:

מנהל מרחב צפון

טלפון: 04-8524202
050-6225153