icon
ועדת חינוך והכשרה מקצועית

ועדת חינוך והכשרה מקצועית היא ועדה ציבורית, המורכבת מתעשיינים המייצגים את ענפי התעשייה השונים. במסגרת הוועדה נקבעת מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאי חינוך טכנולוגי והכשרה מקצועית. הוועדה מסייעת להוביל תכניות לקידום וטיוב החינוך הטכנולוגי, ההשכלה הטכנולוגית וההכשרה המקצועית מול משרדי הממשלה השונים, עמותות וגופים חוץ ממשלתיים, וזאת במטרה לטפח את ההון האנושי הטכנולוגי העתידי ולהגדיל את מצאי העובדים המקצועיים שישתלבו בתעשייה.

התכניות והמיזמים שאותם מקדמת הוועדה הם בין השאר: הקמת מרכזים טכנולוגיים אזוריים להתנסות מעשית לנוער ולהכשרת מבוגרים, בניית מערכת הסמכות ותכניות לימוד הרלבנטיים לתעשייה, התנסות תלמידים והתמחויות בתעשייה, רפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית להכשרת טכנאים והנדסאים, חקיקה בנושא השכלה והכשרה טכנולוגית ועוד.

בנוסף, פועלת הוועדה לקדם פעילויות בטווח הקצר, שמטרתן להכשיר עובדים מקצועיים ולשלבם בתעשייה, לרבות הכשרת חיילים במהלך השירות ולפני השחרור, הכשרה והשמת עולים חדשים ואוכלוסיות שאינן משולבות דיין בתעסוקה.

יו"ר הוועדה: ענת גבריאל, מנכ"לית ,יוניליוור ישראל

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אורית רמון

שם: אורית רמון

תפקיד:

ראש תחום חינוך והשכלה

טלפון: 03-5198746
054-8181371