icon תקשורת ויחסי ציבור

מיכל תוסייה

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

 

  • ייעוץ בניהול מערך יחסי ציבור
  • ייעוץ לקראת קמפיין פרסום בתקשורת הארצית, בכלל אמצעי המדיה
  • ייעוץ תקשורתי אסטרטגי בניהול משברים תקשורתיים
  • קידום שת"פ מסחרי וניהול תוכן שיווקי עם אמצעי המדיה השונים
  • מתן תדריך לפני ראיון לתקשורת- טלוויזיה/רדיו/עיתונות כתובה
  • מתן רקע על מפת התקשורת בישראל
     
מיכל תוסייה

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 054-9491438 / 03-5198870