הזמנה למפגש דיגטילי: הגדלת רווחיות בתנאי-אי ודאות בעזרת אופטימיזצייה של עלויות מוצר