תכניות הכשרה עיקריות בתחומי תעשייה

תכנית סטארטר

הכשרה בפיקוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
ההכשרה משלבת פרק של לימוד יסודות במרכז הכשרה ופרק של חניכות בעבודה - במודל משולב של לימודים חצי שבוע ועבודה חצי שבוע.

ההכשרות מתקיימות במגוון רחב של מקצועות, כאשר לכל תלמיד בהכשרה יש מעסיק ייעודי כבר מתחילת ההכשרה.

 

תכנית "הכשרה בהתאמה"

הכשרה מותאמת לצורכי המעסיק, מטעם שירות התעסוקה.

ההכשרות הינם הכשרות קצרות, ללא תעודה גמר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 
יחד עם זאת, מדובר על הכשרה המותאמת בדיוק לצורכי המעסיק, ונבנית בהתאם לתכנים המקצועיים הדרושים לו.
בניית ההכשרה, לרבות בחירת הגוף המכשיר, איתור המועמדים וסינון ראשוני - מבוצע על ידי שירות התעסוקה, בשיתוף מלא עם המעסיק.

מידע נוסף על תכנית "הכשרה בהתאמה"

 

שוברים למעסיקים להכשרה תוך כדי עבודה

המדובר בכלי חדש וייחודי של שרות התעסוקה, אשר פותח בשיתוף התאחדות התעשיינים, ונותן מענה לצורכי התעשייה להכשרה ולקליטת עובדים. מטרת המסלול לאפשר למעסיקים הקולטים עובדים חדשים להכשיר אותם תוך כדי עבודה, במימון של שירות התעסוקה, כל זאת בתהליך פשוט, נטול בירוקרטיה ונגיש.

המסלול כולל:

א. סיוע משירות התעסוקה באיתור עובדים המתאימים לצורכי המפעלים וליווי בתהליך הקליטה.

ב. החזר כספי למעסיק עבור הכשרת העובד החדש, למשך תקופה של 6 חודשים, בגובה של 1,500-2,500 ₪ לחודש (כתלות בגובה שכר העובד). מדובר בהחזר כולל בסכום של בין 9,000-15,000 ₪ לתקופה של חצי שנה.

ג. כתלות בשכר - לעובד יוענק מענק התמדה חודשי על מנת לעודד אותו לשמור על עבודתו.

המסלול יפורסם כל פעם כקול קורא לתחום ייעודי. הפעימה הראשונה יועדה למפעילי מכונות ובעלי תפקידים בתחום המתכת. 

מידע נוסף על שוברים למעסיקים

 

תכנית "מקצוע לחיים"

תכנית "מקצוע לחיים" היא תכנית צה"לית אשר מוביל אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.
מטרת התכנית הינה כפולה – מחד, התכנית שמה לה ליעד לחזק את המשק והתעשייה בישראל באמצעות שילוב כ"א טכנולוגי, משכיל ומיומן בעבודה בתעשיות; מאידך, התכנית מאפשרת גיוס ושימור לאורך זמן של כ"א איכותי במערך הטכנו-לוגיסטי של צה"ל.

התכנית פועלת מזה כשנתיים, שותפות בה חברות רבות, ומעגל השותפים רק הולך ומתרחב.
בפרקטיקה, התכנית מאפשרת שילוב של חיילים ממקצועות טכנולוגיים בעבודה בתעשייה.

התכנית פועלת בשלושה מסלולים עיקריים:

  1. מסלול העסקה: מסלול שבמסגרתו חיילים במהלך שירותם יוצאים לחופשה של חודש מהשירות הצבאי, ובמהלך אותו חודש עובדים במשרה מלאה בתעשייה (בתשלום). המסלול מיועד לאוכלוסיית הנהגים (C, C1, E) והטכנאים-הנדסאים (מכונות, רכב, חשמל, אלקטרוניקה, תעשיה וניהול, בניין). השיבוץ בעבודה מתבצע מול מנהלת "מקצוע לחיים", בהתאם לצורכי המפעל ולפי המקצוע, ההשכלה והניסיון הצבאי של הפרט.  
  2. מסלול הכשרה: מסלול המאפשר לחיילים הנמצאים 3 חודשים לפני שחרור לצאת להכשרה מקצועי בהתאם לסל מקצועות רחב , ובמימון של הקרן והיחידה להכוונת חיילם משוחררים. במסגרת סל ההכשרות הניתן, קיימות הכשרות מקצועיות כגון: הכשרת חשמלאים, ריתוך, עיבוד שבבי – בעיקר במסגרת תכנית סטארטר של משרד העבודה. כמו כן, ניתן לפתוח הכשרות ייעודיות, בהתאם לצורכי המשק – אך הבחירה בהכשרה נתונה לחייל המשתחרר. המסלול מיועד לכלל כוח האדם הטכנו-לוגיסטי בצה"ל ומאפשר ביצוע הכשרה מכוונת תעשייה טרום שחרור.
  3. מסלול השמה:  מסלול המאפשר למפעלים הנמצאים בהתקשרות מול תכנית "מקצוע לחיים", במסלול העסקה או הכשרה, להיעזר במנהלת "מקצוע לחיים" לצורך קליטת משרתי המערך הטכנו-לוגיסטי של צה"ל לאחר שחרורם בהתאם לדרישות המפעל. המסלול מיועד לכלל כוח האדם הטכנו-לוגיסטי המשתחרר מצה"ל ומאפשר שילוב בהשמה קבועה בתעשייה.

מידע נוסף על תכנית "מקצוע לחיים"

חוזה להעסקת חיילים במסגרת תכנית "מקצוע לחיים"