מוסדות ואירגונים בהם מיוצגת התעשיה

אגודה ישראלית לחקר יחסי עבודה

אגודה למשפט העבודה וביטחון סוציאלי

אגודה לקידוד המוצר

איגוד המשתמשים בהובלה ימית


ב'

ביה"ס הגבוה למדעי טקסטיל ולאופנה – שנקר

בית הדין לעבודה


ה'

האקדמיה לעיצוב וחינוך - ויצ"ו חיפה

המוסד לביטוח לאומי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הרשות  הסוכנות לעסקים קטנים ועדה מייעצת

הרשות לפיתוח הנגב

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המוסד לבטיחות וגיהות


ו'

ועדת המחקר -  הרשות לחדשנות

ועדות התעסוקה של משרד הביטחון

ועדת ההיגוי של תוכנית מכינת מו"פ – מדען ראשי

ועדות ערר לפי חוק הגברת האכיפה בדיני עבודה

ועדת התעשייה במולמו"פ


ח'

חברת החשמל לישראל

חברת נמלי ישראל – ח.נ.י


מ'

מוסד התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (מתימו"פ)

מועצת כחול-לבן

מכון הייצוא הישראלי

מכון התקנים הישראלי

מנהלת מרכז ההשקעות – משרד הכלכלה

משרד העבודה והרווחה

משרד הבריאות

משרד הביטחון

מועצת הטכנאים וההנדסאים


נ'

נשיאות הארגונים העסקיים


פ'

פורום המכללות הטכנולוגיות

פיקוד העורף (בשעת חירום)


ר'

רכבת ישראל

רשות המים


ש'

שירות התעסוקה

 


ת'

תעשיידע