הצטרפו לעדכונים

חדר מצב

 

 

 

עדכני לתאריך 05.05.2022

 

 


עדכני לתאריך 15.04.2022
 

 


עדכני לתאריך 12.04.2022
 

 


עדכני לתאריך 31.03.2022
 


עדכני לתאריך 27.03.2022
 


עדכני לתאריך 13.03.2022
 

 


עדכני לתאריך 07.03.2022
 

 


עדכני לתאריך 27.02.2022
 


עדכני לתאריך 10.02.2022

 

 


עדכני לתאריך 27.01.2022

 

 


עדכני לתאריך 25.01.2022
 


עדכני לתאריך 18.01.2022
 

 


עדכני לתאריך 17.01.2022
 


עדכני לתאריך 16.01.2022
 


עדכני לתאריך 05.01.2022
 


עדכני לתאריך 03.01.2022
 


עדכני לתאריך 02.01.2022

 


עדכני לתאריך 31.12.2021
 


עדכני לתאריך 30.12.2021
 


עדכני לתאריך 28.12.2021
 


עדכני לתאריך 26.12.2021
 

 


עדכני לתאריך 22.12.2021
 


עדכני לתאריך 21.12.2021
 


עדכני לתאריך 20.12.2021
 


עדכני לתאריך 28.11.2021
 


עדכני לתאריך 25.11.2021
 


עדכני לתאריך 21.11.2021
 


עדכני לתאריך 11.11.2021
 


עדכני לתאריך 10.11.2021
 


עדכני לתאריך 08.11.2021

 


עדכני לתאריך 07.11.2021
 


עדכני לתאריך 03.11.2021
 


עדכני לתאריך 20.10.2021
 


עדכני לתאריך 12.10.2021
 

 


עדכני לתאריך 07.10.2021
 


עדכני לתאריך 04.10.2021
 


עדכני לתאריך 30.09.2021
 


עדכני לתאריך 29.09.2021
 


עדכני לתאריך 02.09.2021
 


עדכני לתאריך 31.08.2021
 


עדכני לתאריך 27.08.2021
 


עדכני לתאריך 24.08.2021
 

 


עדכני לתאריך 22.08.2021
 

 


עדכני לתאריך 18.08.2021
 


עדכני לתאריך 10.08.2021
 


עדכני לתאריך 09.08.2021
 

 


עדכני לתאריך 08.08.2021
 


עדכני לתאריך 04.08.2021
 

 


עדכני לתאריך 26.07.2021

 

 


עדכני לתאריך 21.07.2021

 

 


עדכני לתאריך 15.07.2021

 

 


עדכני לתאריך 07.07.2021
 

 


עדכני לתאריך 27.06.2021
 

 


עדכני לתאריך 09.06.2021
 

 


עדכני לתאריך 01.06.2021
 

 


עדכני לתאריך 30.05.2021
 

 


עדכני לתאריך 26.05.2021
 

 


עדכני לתאריך 24.05.2021

 

 


עדכני לתאריך 23.05.2021
 


עדכני לתאריך 19.05.2021
 

 


עדכני לתאריך 18.05.2021
 

 


עדכני לתאריך 15.05.2021
 


עדכני לתאריך 13.05.2021
 


עדכני לתאריך 12.05.2021

 


עדכני לתאריך 11.05.2021
 

 


עדכני לתאריך 10.05.2021
 

 


עדכני לתאריך 04.05.2021
 

 


עדכני לתאריך 29.04.2021
 

 


עדכני לתאריך 25.04.2021

 

 


עדכני לתאריך 23.04.2021

 

פתיחת מקצה נוסף של מסלול מעבר מפיתוח לייצור
 


עדכני לתאריך 21.04.2021
 

 


עדכני לתאריך 18.04.2021

 

 


עדכני לתאריך 14.04.2021
 

 


עדכני לתאריך 12.04.2021
 

 


עדכני לתאריך 11.04.2021

 


 


עדכני לתאריך 08.04.2021
 

 

 


עדכני לתאריך 06.04.2021
 

 


עדכני לתאריך 06.04.2021

 

 

 


עדכני לתאריך 29.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 25.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 22.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 21.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 16.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 15.03.2021

 

 


עדכני לתאריך 14.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 11.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 10.03.2021

 


עדכני לתאריך 09.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 08.03.2021
 

 


עדכני לתאריך 07.03.2021

 

 


עדכני לתאריך 01.03.2021

 

 


עדכני לתאריך 28.02.2021
 

 


עדכני לתאריך 23.02.2021
 

 


עדכני לתאריך 18.02.2021
 

 


עדכני לתאריך 15.02.2021

 

 


עדכני לתאריך 10.02.2021
 

 


עדכני לתאריך 08.02.2021
 

 


עדכני לתאריך 03.02.2021
 

 


עדכני לתאריך 01.02.2021
 

 


עדכני לתאריך 31.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 24.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 19.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 18.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 13.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 11.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 10.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 07.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 04.01.2021
 

 


עדכני לתאריך 31.12.2020

 

 


עדכני לתאריך 28.12.2020
 

 


עדכני לתאריך 24.12.2020
 

 


עדכני לתאריך 20.12.2020
 

 


עדכני לתאריך 17.12.2020
 

 


עדכני לתאריך 13.12.2020
 

 


עדכני לתאריך 08.12.2020
 

 


עדכני לתאריך 01.12.2020

 

 


עדכני לתאריך 30.11.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 24.11.2020
 

 

 


עדכני לתאריך 23.11.2020
 

 


עדכני לתאריך 22.11.2020
 

 


עדכני לתאריך 18.11.2020

 

 


עדכני לתאריך 12.11.2020
 

 


עדכני לתאריך 11.11.2020

 

 


עדכני לתאריך 10.11.2020
 

 


עדכני לתאריך 09.11.2020

 


עדכני לתאריך 05.11.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 29.10.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 28.10.2020

 


עדכני לתאריך 25.10.2020
 

 


עדכני לתאריך 20.10.2020

 

 


עדכני לתאריך 13.10.2020

 


עדכני לתאריך 11.10.2020
 

 


עדכני לתאריך 08.10.2020

 

 


עדכני לתאריך 07.10.2020

 

 


עדכני לתאריך 05.10.2020

 

 


עדכני לתאריך 04.10.2020

 


עדכני לתאריך 02.10.2020

 

 


עדכני לתאריך 01.10.2020

 

 


עדכני לתאריך 30.09.2020
 

 

 


עדכני לתאריך 25.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 24.09.2020
 

 


עדכני לתאריך 23.09.2020
 

 


עדכני לתאריך 21.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 17.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 16.09.2020
 

 

 


עדכני לתאריך 14.09.2020
 

 


עדכני לתאריך 13.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 12.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 11.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 08.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 06.09.2020

 


עדכני לתאריך 03.09.2020
 


עדכני לתאריך 01.09.2020

 

 


עדכני לתאריך 31.08.2020

 

 


עדכני לתאריך 30.08.2020

 

 


עדכני לתאריך 24.08.2020

 

 


עדכני לתאריך 18.08.2020
 

 


עדכני לתאריך 16.08.2020

 

 


עדכני לתאריך 12.08.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 10.08.2020
 

 


עדכני לתאריך 09.08.2020

 

 


עדכני לתאריך 06.08.2020


עדכני לתאריך 29.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 27.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 22.07.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 21.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 20.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 19.07.2020

 


 


עדכני לתאריך 17.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 16.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 15.07.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 14.07.2020
 


עדכני לתאריך 13.07.2020
 

 


עדכני לתאריך 12.07.2020

 


עדכני לתאריך 08.07.2020

 


 


עדכני לתאריך 07.07.2020

 


עדכני לתאריך 06.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 05.07.2020

 

 


עדכני לתאריך 30.06.2020

 


 


עדכני לתאריך 25.06.2020

 


עדכני לתאריך 24.06.2020

 


עדכני לתאריך 22.06.2020

 


עדכני לתאריך 17.06.2020

 

 


עדכני לתאריך 16.06.2020

 

 


עדכני לתאריך 10.06.2020

 

עדכני לתאריך 08.06.2020

 


עדכני לתאריך 03.06.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 01.06.2020

 

 


עדכני לתאריך 31.05.2020

 

 


עדכני לתאריך 27.05.2020

 


עדכני לתאריך 26.05.2020

 

 


עדכני לתאריך 25.05.2020

 

 


עדכני לתאריך 24.05.2020

 


עדכני לתאריך 21.05.2020

 


עדכני לתאריך 19.05.2020

 

 


עדכני לתאריך 15.05.2020

 


עדכני לתאריך 14.05.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 13.05.2020
 


עדכני לתאריך 12.05.2020

 


עדכני לתאריך 11.05.2020

 

 


עדכני לתאריך 10.05.2020

 


עדכני לתאריך 08.05.2020

 


עדכני לתאריך 07.05.2020

 


עדכני לתאריך 06.05.2020
 

 


עדכני לתאריך 05.05.2020

 


עדכני לתאריך 04.05.2020

 


עדכני לתאריך 03.05.2020
 

 


עדכני לתאריך 30.04.2020

 


עדכני לתאריך 28.04.2020
 


עדכני לתאריך 27.04.2020
 


עדכני לתאריך 26.04.2020

 


עדכני לתאריך 24.04.2020

 

 

 


עדכני לתאריך 23.04.2020
 

 


עדכני לתאריך 22.04.2020
 

 


עדכני לתאריך 21.04.2020
 

 


עדכני לתאריך 20.04.2020
 


עדכני לתאריך 19.04.2020
 


עדכני לתאריך 16.04.2020
 


עדכני לתאריך 14.04.2020
 


עדכני לתאריך 13.04.2020

 

 


עדכני לתאריך 12.04.2020
 


עדכני לתאריך 10.04.2020
 

 


עדכני לתאריך 08.04.2020
 עדכני לתאריך 07.04.2020
 

 


עדכני לתאריך 06.04.2020
 

 


עדכני לתאריך 05.04.2020
 


עדכני לתאריך 03.04.2020
 

 


עדכני לתאריך 02.04.2020
 עדכני לתאריך 01.04.2020

 עדכני לתאריך 31.03.2020

 


עדכני לתאריך 30.03.2020
 


עדכני לתאריך 27.03.2020
 עדכני לתאריך 26.03.2020
 

 


עדכני לתאריך 25.03.2020
 


עדכני לתאריך 24.03.2020
 


עדכני לתאריך 23.03.2020
 עדכני לתאריך 21.03.2020
 


 

עדכני לתאריך 19.03.2020
 

עדכני לתאריך 18.03.2020
 


 

עדכני לתאריך 17.03.2020
 


 

עדכני לתאריך 16.03.2020
 


עדכני לתאריך 15.03.2020
 


עדכני לתאריך 14.03.2020

 


עדכני לתאריך 11.03.2020

 


עדכני לתאריך 10.03.2020

 עדכני לתאריך 09.03.2020