האגף לחינוך והכשרה


המשק והתעשייה הישראלית מושתתים על הון אנושי איכותי, חדשני, יצירתי שימשיך ויפתח, יתחזק ויצעיד את התעשייה הישראלית. זכות הקיום של התעשייה הישראלית מושתת על חדשנות, יזמות טכנולוגית וכושר ההמצאתיות של ההון האנושי. התעשייה הישראלית הינה מורכבת, מתקדמת ועתירת טכנולוגיה. גם התעשייה "המסורתית" הינה תעשיית ייצור מתקדמת עתירת טכנולוגיה, המחייבת רמה של עובדים מקצועיים בעלי הכשרה והשכלה טכנולוגית מתקדמת, רלוונטית ועדכנית.
המשך צמיחת התעשייה הישראלית אפשרית רק אם נמנף את יתרונותיה התחרותיים - הון אנושי טכנולוגי ואיכותי, אשר יאפשר לישראל להמשיך ולעמוד בחזית הטכנולוגיה העולמית. 
לא בכדי פועלת התאחדות התעשיינים, למעלה מעשור לקדם ולטייב את החינוך, ככלל והחינוך הטכנולוגי, בפרט. היא עושה זאת מתוך ראיית חשיבות החינוך הטכנולוגי לכושר התחרות והעלאת הפריון של התעשייה הישראלית ודאגה עמוקה להמשך התפתחותה של התעשייה הישראלית. 
לאורך השנים שנים חלה שחיקה וירידה בהיקף הלומדים בחינוך הטכנולוגי, אך הודות לפעילות עיקשת ורבת שנים של ההתאחדות, כיום במסגרת החינוך הטכנולוגי לומדים כ-150 אלף תלמידים במקצועות כגון: הנדסת תוכנה, ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה, חשמל ומכונות, מקצועות הפותחים לבוגריהם ולבוגרותיהן אפשרויות תעסוקה נרחבות במשק בכלל ובתעשייה הישראלית בפרט. 
ההתאחדות מעורבות בפיתוח תכניות לימודים רלוונטיות לתעשייה ולמשק, הגדלת מעורבות המעסיקים בתחום החינוך וההשכלה, הקמת מרכזים טכנולוגיים מתקדמים, הגדלת היקף התלמידים הנחשפים ומתנסים בתעשייה ובמשק, באמצעות עמותת החינוך של ההתאחדות "תעשיידע", וקידום ראייה ארוכת טווח ותכניות רב-שנתיות לקידום החינוך לטכנולוגיה, לתעשייה ולחדשנות, בכדי לחולל שינוי משמעותי, להגדיל את ההון האנושי הטכנולוגי ולהבטיח את המשך שגשוגה והתפתחותה של התעשייה הישראלית.


בעלי תפקידים:

אורית רמון

שם:

אורית רמון

תפקיד: מנהלת אגף חינוך והכשרה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198746
054-8181371

תמר הרן

שם:

תמר הרן

תפקיד: ראש תחום חינוך והכשרה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198827
054-7494934

לוח אירועים