icon
הוועדה לשילוב מפעלי התעשייה בחברה הערבית להתאחדות התעשיינים

שילוב מפעלי החברה הערבית בהתאחדות הינו פרויקט דגל של התאחדות התעשיינים בצפון,
הפועל בשטח בהצלחה מזה שנים, במטרה לחשוף את פעילות התאחדות התעשיינים בפני החברה הערבית. כאשר הובלת תהליך זה נעשית על ידי הוועדה לשילוב מפעלי החברה הערבית בהתאחדות התעשיינים. נציין כי, בשל הריכוז הגדול של מפעלי החברה הערבית בצפון ,עיקר הפעילות נעשית במרחב צפון כחלק מפעילות ההתאחדות במרחב.


חברי הוועדה:
מארי ליבס, יו"ר הוועדה ומנכ"לית חשמל נצרת הנדסה בע"מ
עיסאם עודה, מנכ"ל מפעל אקסטרהליין בע"מ
ראמי זעטוט, מנכל מפעל סמי זעטוט בע"מ 
פייר נעמה, מנכ"ל
מאפית נסרי נעמה בע"מ
אלי גן, מנכ"ל מפעל מול ההר פרוייקטים בע"מ
שחר פיין, סמנכ"ל פיתוח עסקי, מפעל כנפית בע"מ
עלאא עאלם, ראש תחום החברה הערבית – התאחדות התעשיינים בישראל


"פרופיל התעשייה בחברה הערבית שונה לחלוטין והטיפול צריך להיות בהתאם, התעשייה בחברה הערבית זקוקה לקידום משמעותי במגוון תחומים והעבודה מול הנהלות המפעלים טומנת בחובה אתגרים מורכבים לעומת הפוטנציאל הקיים. עוסקים ביומיום שלנו ובמסגרת הוועדה בקידום הקשר שבין מפעלים ותעשיינים בחברה הערבית לפעילות בהתאחדות התעשיינים, קידום תכוניות לתעשיינים וליזמים מהחברה הערבית , הנגשת מידע על כלי סיוע ותמריצים ממשלתיים למפעלי החברה הערבית, שיפור יכולות הניהול והתפעול של מפעלים אלה, שיפור הסביבה העסקית של מפעלי התעשייה, מתן פתרונות בסוגיות ארנונהאיכות סביבה, רישוי עסקיםיחסי עבודה ומשאבי אנוש, שיווק לשוק המקומיהגדלת ייצוא, מחסור בכוח אדם מקצועי, ייצוג המפעלים בוועדות שונות וכיו"ב.
 

עלאא עאלם, ראש תחום החברה הערבית – התאחדות התעשיינים בישראל.לצפייה בסרטון שילוב תעשיות החברה הערבית בחברות ובפעילות התאחדות התעשיינים

 

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עלאא עאלם

שם: עלאא עאלם

תפקיד:

ראש תחום החברה הערבית

טלפון: 04-8524202
054-2295169