חנוכת בית התעשיינים החדש ואסיפה הכללית הדו-שנתית ובחירת יו"ר והנהת התאחדות התעשיינים- מרחב צפון-4.12.18