הכשרה עיונית ומעשית בנושא התמודדות עם כיבוי אש וחומרים מסוכנים-14-15.10.18