מפגש צפוני בנושא מענקי מכינת מו"פ ומופ"ת לייצור מתקדם-23.7.18