כנס משאבי אנוש בתעשייה בצפון – בנושא קיצור שבוע העבודה, פנסיה, העובד המתבגר בתעשייה ועוד...-9.5.18