הכשרה עיונית ומעשית בצפון: כיבוי אש וחומ"ס למפעלי תעשייה בצפון- הפתיחה ב13.5.18