מפגש צפוני בנושא: קידום הייצוא למפעלים, כלי סיוע, ייעוץ ועוד... 17.4.18