יום עיון בנושא: כלים להפחתת תשלומי המיסוי העירוני-28.5.18