תדמיתו של החינוך המקצועי והחינוך הטכנולוגי ותדמיתה של התעשייה לאן ? כנס כנרת 16.5.2018.