תדמיתו של החינוך המקצועי והחינוך הטכנולוגי ותדמיתה של התעשייה לאן? כנס כנרת 16.5.2018