ישיבה הפתיחה של פורום מנהלי כספים בתעשייה 20.03.18

חברי פורום מנהלי כספים תעשייה

שלום רב,

הינכם מוזמנים לישיבה הפתיחה של פורום מנהלי כספים בתעשייה, במסגרת הישיבה נערוך היכרות עם יו"ר הפורום, מר קובי אלטמן CFO כי"ל ויו"ר הפורום.

הישיבה תתקיים ביום שלישי, 20 בפברואר  2018, בין השעות 15:00-17:00 (נא לדייק) בחדר הישיבות בקומה 16, בית התעשייה, רח' המרד 29, תל אביב.

על סדר-היום:

  1. דברי פתיחה- מר קובי אלטמן, סמנכ"ל כספים בכי"ל ויו"ר פורום מנהלי כספים בתעשייה
  2. סקירה כלכלית של התעשייה בישראל -  מר נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה
  3. הרפורמה במס בארה"ב  השפעות על התעשייה בישראל - מר רונן ארויו, מנהל תחום מיסוי חברת כי"ל
  4. נושאים נוספים לדיון:
  • עדכונים תקציב המדינה ונטו תעשייה.
  • שווי שימוש רכב.
  • החזרי מע"מ יבוא לשם יצוא.
  • שונות.

השתתפותכם חשובה,  לאישור השתתפות:  לחץ כאן:

ב ב ר כ ה,

קובי אלטמן

יו"ר פורום מנהלי כספים בתעשייה, ו- CFO כימיקלים לישראל בע"מ