מצגות קורס סמנכ"לי כספים בתעשייה- 27.12.17-07.03.18