יצוא מוצרים דו שימושיים ללקוח אזרחי במדינת היעד – קבלת רישיון יצוא מאת משרד הכלכלה

מוצרים דו-שימושיים הם מוצרים היכולים לשמש הן לצרכים אזרחיים והן לצרכים ביטחוניים. צו הייבוא והייצוא משנת 2006 מטיל פיקוח על הייצוא מישראל של מוצרים אלו. בנוסף, חוק הפיקוח על ייצוא בטחוני משנת 2007 מסדיר את פיקוח המדינה על ייצוא של ציוד בטחוני ועל העברת ידע בטחוני ומתן שירות בטחוני.

צו היבוא והיצוא וחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני מאמצים את הסדר וסנאר – הסדר בדבר פיקוח על ייצוא של אמצעי לחימה קונבנציונליים וכן על טובין וטכנולוגיות דו-שימושיים. רשימת המוצרים המומלצת לפיקוח מתעדכנת בכל שנה על ידי כלל המדינות החתומות על ההסדר (כ-40 במספר).

על פי צו היבוא והיצוא משנת 2006, יש להנפיק רישיון ייצוא עבור כל פעולת מכירה של מוצר דו-שימושי ללקוח אזרחי. הרישיון מונפק על ידי הממונה על הרישוי, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה והתעשייה. הבקשה לרישיון ייצוא אזרחי מוגשת על ידי היצואן דרך אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה. הרישיון יינתן בדרך כלל לתקופה של עד שנה, אולם הרשות רשאית בנסיבות מיוחדות לקבוע את תחולת הרישיון לשנתיים.

על פי משרד הכלכלה והתעשייה, הרישיון ניתן תוך 20 ימי עבודה. זמן הטיפול הממוצע עומד על כ-17 ימי עבודה. במקרים חריגים רשאית הרשות להאריך את התקופה למתן הרישיון בעוד 10 ימי עבודה נוספים. לצורך הנפקת הרישיון קיימת חובת היוועצות עם משרד הביטחון (אפ"י) ומשרד החוץ. לדברי התאחדות התעשיינים, קיימים מקרים בהם כתוצאה מחובת היוועצות זו משך הזמן לקבלת רישיון חורג משמעותית מלוחות הזמנים שצוינו לעיל.

פתרונות

עדכון נהלי משרד הכלכלה בנושא רישיונות ייצוא

    1. אימוץ כל ההקלות הרלוונטיות הנובעות מעדכון התקנות הצפוי בחוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני
    2. הגדרת זמני תקן לתגובת משרד הביטחון במסגרת חובת ההיוועצות – במידה והמשרד יחרוג מהזמן שיוגדר, ייחשב הדבר כהיעדר התנגדות מצדו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל איתן מנדל, מנהל חטיבת תעשיות ביטחוניות בטל . 03-5198869 / במייל : eitan@industry.org.il