יום התעשייה הישראלית בכנסת אם זה מבריק זה made in israel