הזרמה לים ונחלים

מפעלים מורשים להזרים שפכים לים ולנחלים רק תחת היתר הזרמה להזרמת שפכים לים או צו הרשאה להזרמה לנחל. היתרים אלו ניתנים על ידי וועדות בין-משרדיות מיוחדות, תחת תנאים מחמירים לשם מניעת זיהום מקורות המים. כמו כן נדרשים המפעלים לתוכנית ניטור מקיפה לוודא כי אכן אין שינוי בפרמטרים מאפיינים של מקורות המים.

איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים פועל בסיוע פרטני למפעלים המבקשים לקבל היתר, וכן באופן רוחבי לפישוט הליכי קבלת ההיתר ותיאום הדרישות המהותיות.