ישיבת מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) 25.12.2017

לכבוד
חברי מטה "מיוצר בישראל" (כחול- לבן)
שלום רב,

הנכם מוזמנים לישיבת מטה וסיור במפעל "נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ שברמלה.
הישיבה והסיור יתקיימו בתאריך 25.12.2017 בשעה 14:00-18:00.
פרטים נוספים וסדר יום ישלחו בהמשך.
אנא שריינו את התאריך ביומנכם.
לאישור השתתפות לחצו כאן