הגנת הצרכן

  • הנחיית הממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן: שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה - תיקון 53 לחוק הגנת הצרכן- קישור.
  • פניית הממונה על הגנת הצרכן בנוגע לחוק הגנת הצרכן – מכירה מיוחדת: ההצעה שעברה כבר קריאה ראשונה דנה בנוגע להתנהלות עסק בעת מכירה מיוחדת (מבצעים, סוף עונה, מכירת חיסול וכו). להלן קישור לחוק.
  • הנחיית הממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן: חובת גילוי פרטים לעניין המקום בו העוסק אינו מספק נכס או שירות. במסגרת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים נעשה תיקון עקיף לחוק הגנת הצרכן אשר נכנס לתוקף ביום 01.03.2017. קישור לחוק.