תקנים להתייחסות

  • ביקורת ציבורית להצעת רוויזיה לת"י 877 חלק 1.0: ירקות מוקפאים: הערות יתקבלו עד ליום  22/01/2018.

  • ביקורת ציבורית להצעות הרוויזיה לתקני שימורי הדגים ת"י 291 חלקים 1, 2 ו- 3: הערות יתקבלו עד ליום 19/11/2017.
  • פניתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 262 : להתייחסות עד ל-1/10/2017.