תקנים ברוויזיה

ביקורת ציבורית להצעת רוויזיה לת"י 877 חלק 1.0: ירקות מוקפאים:

1) טיוטה לת"י 877 חלק 1.0: ירקות מוקפאים.

2) טופס הערות.

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 22/01/2018  אך ורק על גבי טופס ההערות.
 

ביקורת ציבורית להצעות הרוויזיה לתקני שימורי הדגים ת"י 291 חלקים 1, 2 ו- 3:

1) ת"י 291 חלק 1: שימורי דגים: כללי: טיוטה, טופס.

2) ת"י 291 חלק 2: שימורי דגים: שימורי טונה ובוניטו: טיוטה, טופס.

3) ת"י 291 חלק 3: שימורי דגים: שימורי סרדינים: טיוטה, טופס.

הערות יתקבלו עד ליום 19/11/2017 אך ורק על גבי הטפסים המצורפים.