פסגת אפריקה-ישראל 

23-25/10/2017 פסגת אפריקה-ישראל 
משלחת אנשי עסקים לטוגו בראשות ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.