הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (הרשפ"ת)

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות (הרשפ"ת)
הרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי הנה רשות (חדשה) במשרד הכלכלה והתעשייה