הזרמה לביוב

בהתאם לכללי תאגידי המים (הזרמת שפכי מפעלים לביוב) שנכנסו לתוקף באוקטובר 2011, מחוייבים המפעלים לעמוד בערכים מירביים למזהמים השונים ולשלם בעבור חריגות על העומסים האורגניים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית. הפיקוח על שפכי המפעלים נעשה ע"י תאגידי המים בתוכנית ניטור המותאמת לכל מפעל.
התאחדות התעשיינים פועלת רבות מול רשות המים לעדכון הכללים מעת לעת וכן עוזרת באופן פרטני למפעלים ליישום טכנולוגיות טיפול והתמודדות עם תאגידי המים.