היתר רעלים

מפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים נדרשים לקבלת היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה וכן עמידה בדרישות כבאות אש ופיקוד העורף. מהו חומר מסוכן? לא תמיד ההבחנה היא פשוטה ויש לבחון את מרכיבי החומר, ריכוזיהם וכמות החומר הכוללת. וכאשר מדובר בפסולת מסוכנת הנושא מורכב אף יותר.
התאחדות התעשיינים מלווה את הרגולציה הרלוונטית ופועלת להאחדת דרישות הגופים השונים.