שלח לחבר

הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11