שלח לחבר

שלח לחבר

הבהרה בדבר מועד כניסה לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13