שלח לחבר

שלח לחבר

פניתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת\"י 262