שלח לחבר

שלח לחבר

מפגש עדכון לתעשיינים בצפון יישום החלטת הממשלה לפיתוח הצפון 24.10.17