אסיפה הכללית של איגוד תעשיות הטקסטיל והאופנה


הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית של איגוד תעשיות הטקסטיל והאופנה בהתאחדות התעשיינים בישראל אשר תתקיים ביום ג', ה- 18/12/2018 בשעה 16:00 במשרדי התאחדות התעשיינים, המרד 29 תל אביב, בחדר ישיבות, קומה 1.

נא שריינו מועד זה ביומנכם!!

במסגרת האסיפה הכללית יבחרו מוסדות האיגוד ובהם יו"ר האיגוד, הנהלת האיגוד, ועדת ביקורת ובחירת נציגי האיגוד למועצת התעשיינים.

שימו לב!

זכאים להיבחר ולבחור: 

  • מי ששילמו שני רבעים מדמי החבר לשנת 2018 וללא חובות עבר. 
  • ממלאים אחד מהתפקידים הבאים: בעלים, חבר מועצת מנהלים ,דירקטור, שותף, מנהל עובד חברה. 
  1. חברים המעוניינים בפעילות ציבורית במסגרת האיגוד/התאחדות מתבקשים להגיש את מועמדותם לתפקיד/תפקידים המפורטים בטופס המצ"ב ולהחזירו לפקס:03-5198705, לא  יאוחר מ- 11/12/2018. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להציע מועמדים נוספים. 
  2. על כל חבר המבקש להציע מועמד לתפקיד יו"ר האיגוד לצרף להצעתו הסכמה בכתב חתומה ע"י המועמד וחתימות של 10 מחברי האיגוד התומכים במועמד המוצע. 
  3. תנאי מחייב להגשת מועמדות הוא מילוי כל הפרטים אשר בטופס הגשת המועמדות  כולל חתימת המציע וחותמת החברה. 

הזמנה הכוללת סדר יום מפורט ונוהלי האסיפה והבחירות תישלח בהמשך. 

לרישום ההשתתפות באסיפה הכללית לחץ כאן

להגשת מועמדות לתפקידים ציבוריים במוסדות האיגוד ובהתאחדות התעשיינים בישראל  לחץ כאן

לטופס תמיכה במועמדות ציבורית לחץ כאן   

לתקנון האיגוד  לחץ כאן

בברכה,

מר רז ספיר

יו"ר הועדה המכינה לאסיפה הכללית של האיגוד לשנת 2018