פורסמה טיוטת נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 להערות הציבור


פורסמה טיוטת נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 להערות הציבור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום טיוטת נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2019 להערות הציבור.

הערות ניתן  לשלוח למייל – yevu@moag.gov.il  – עד לתאריך 11.11.2018.

בתאריך ג' כסלו התשע"ט, 11/11/2018, בשעה 16:00 יתקיים מפגש בו יוצג הנוהל לבעלי עניין.המפגש  יתקיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, בניין הנהלה, אולם כנסים, קומת כניסה.

לנוסח טיוטת הנוהל

לנספח לנוהל