פורסמה טיוטת הנחיית הממונה עו"ד מיכאל אטלן, בנושא הקטנת מוצרים 2018 – עדכון הנחייה משנת 2006


פורסמה טיוטת הנחיית הממונה עו"ד מיכאל אטלן, בנושא הקטנת מוצרים 2018 – עדכון הנחייה משנת 2006- קישור.

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה- 29.10.2018.