התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור שינוי התקן הרשמי ת"י 1145 (פרסום ג"ת מס' 9)- להתייחסות


התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור שינוי התקן הרשמי ת"י 1145 (פרסום ג"ת מס' 9)- להתייחסותכם:

להלן פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1145 – סימון מזון ארוז מראש (יולי 1982), לרבות ג"ת מס' 2 (ספטמבר 1989), ג"ת מס' 3 (יולי 1995), ג"ת מס' 4 (יוני 1996), ג"ת מס' 5 (דצמבר 2000), ג"ת מס' 6 (מאי 2002), ג"ת מס' 7 (ספטמבר 2008), ג"ת מס' 8 (פברואר 2013) (יוחלפו) על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 9 (ספטמבר 2018);

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-25.10.18.

ניתן לעיין בטיוטת התקן באתר מכון התקנים:

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3