הנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנושא- חובת הצגת שלט בעסק בדבר מדיניות החזרת הטובין


להלן קישור להנחיית הממונה על הגנת הצרכן, בעניין חוברת הצגת מידע בדבר מדיניות החזרת טובין אל מול תקנות ביטול עסקה.