ביקורת ציבורית  - ת"י 1291 - רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת


♦ביקורת ציבורית  - ת"י 1291 - רכב להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת- טיוטה
התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ליום ה- 4/9/18 אך ורק על גבי טופס הערות