הגשת בקשות לקבלת אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש עדכון


שירות המזון ממשיך לערוך שינויים במערך היבוא במטרה לאפשר הגשה מקוונת של מסמכי בקשה חדשה/הארכה לקבלת אישור מוקדם ליבוא מזון רגיש.

החל מה - 15.8.2018 ניתן יהיה להגיש את הבקשות בצירוף כל המסמכים הנדרשים באמצעות המייל.

להלן קישור לעדכון.